Kerja Kerajaan

TITANIC MOVIE 2012

Anda suka? Klik LIKE atau Kongsi dengan Rakan Facebook anda.

Sunday, March 6, 2011

Hak-hak Seorang Pekerja>> KLIK SINI <<


Salam sejahtera buat anda,

Pernahkah anda tahu mengenai hak-hak anda sebagai seoran bakal pekerja ?

Banyak persoalan-persoalan yang sering dibangkitkan oleh pekerja terhadap majikan, persoalan-persoalan ini sering menjadi perbalahan sehingga ada yang terpaksa dibawa kemahkamah.

Dibawah ini adalah antara soalan-soalan yang seringkali dibangkitkan oleh pekerja :

>> KLIK


* Berapakah kadar bayaran sebenar untuk kerja lebih masa ?

* Apakah ada had kepada bilangan jam seseorang pekerja untuk dibenarkan bekerja lebih masa dalam satu bulan ?

* Apakah wajib bagi kontrak perkhidmatan untuk menyatakan tempoh gaji ? Berapakah tempoh gaji yang sepatutnya ?

* Bilakah gaji harus dibayar kepada pekerja-pekerja ?

* Apakah potongan-potongan yang telah ditetapkan oleh undang-undang ?

* Berapakah jumlah potongan gaji yang dibenarkan oleh undang-undang ?

* Bilakah gaji perlu dibayar kepada pekerja jika berlaku penamatan kontrak perkhidmatan ?

* Apakah jenis pekerjaan yang dilarang wanita daripada melakukannya sejajar dengan Akta ?

* Berapakah cuti rehat untuk seorang pekerja di bawah Akta ini ?

* Adakah tidak menjadi kesalahan dari segi undang-undang keatas majikan untuk meminta pekerjanya datang bekerja pada hari rehat ?

* Bagaimanakah kadar bayaran kepada pekerja yang diminta untuk bekerja pada cuti rehat ?

* Berapakah kelayakan cuti am bergaji pekerja dalam setahun?

* Bagaimanakah kadar bayaran kepada pekerja yang diminta bekerja pada hari cuti tersebut?

* Berapa harikah kelayakan cuti tahunan bagi seseorang pekerja ?

* Berapakah kelayakan cuti sakit seseorang pekerja dalam setahun ?

* Apakah keadaan yang menyebabkan pekerja tidak layak mendapat cuti sakit bergaji ?

* Apakah keadaan yang boleh menyebabkan pekerja tersebut melanggar Kontrak Perkhidmatan ?

* Di dalam keadaan apakah pula majikan dianggap melanggar Kontrak Perkhidmatan ?

* Bolehkah seorang majikan itu menamatkan kerja seorang pekerja tempatan, dan kemudiannya mengambil seorang pekerja migrant bekerja ?

* Bolehkah seorang majikan memberikan layanan berbeza kepada pekerja tempatan dan pekerja asing ?


Dapatkan jawapan lengkap kepada persoalan-persoalan ini, lawati :

http://tinyurl.com/hakpekerja

No comments:

Post a Comment